Çevre ve Kalite Politikamız

Çevre ve Kalite Politikamız;
Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini TSE şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,
Markamızı ve tasarımlarımızı sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına tüm yasal şartlara uyacağımızı
Marka olarak çalışmalarımızla doğaya ve ekolojik sisteme zarar vermeyeceğimizi,
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer insanların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, bunları uygulayacağımızı,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve müşterilerimizin İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı taahhüt ederiz.